Kasinonytt

I USA har det etter hvert blitt vanlig at urbefolkningen får lov til å drive kasinoer. Disse kasinoene gir indianerne gode inntekter, som kan brukes til å gi urbefolkningen et bedre liv. Mange andre urbefolkningsgrupper verden over skulle nok ønske at de også hadde kasinoer, slik at de kunne få inntekter. Norske samer har ikke lov til å åpne et kasino, men for ikke lenge siden, ble det åpnet et slags kasino i Troms, vel og merke bare som et kunstprosjekt. Det lå litt politikk bak kunstprosjektet, og kunstnerne selv ønsker å bidra til debatten om urfolks rettigheter, og blander seg inn i debatten på sin egen måte.

En annerledes måte å se urbefolkningen på

Samenes utradisjonelle tilnærming til kasinokulturen skulle først og fremst rette søkelyset mor samenes situasjon i dagens Norge. De valgte å vise seg fra en side urbefolkninger verden over har blitt vurdert fra, da kasino i indianerreservater har blitt en viktig økonomisk faktor. For nordmenn – samer eller ikke – finnes det dog foreløpig bare én måte å spille kasino: På nett. For å finne best tilbyder av kasinospill på nett har man nettsider som Onlinekasinoer, som gir deg nyttig info før du velger hvilket kasino du vil spille på.

Kasino og urbefolkning – hånd i hånd?

Kunstprosjektet fant sted i et ubrukt bedehus i Balsfjord, og blandet kunst og teater. Navnet på prosjektet var ”Golden Ája Lapland Casino & Motel”, og skulle rette søkelyset på urfolks bruk av kasinoer, blant annet i USA. Det er slett ikke alle som liker at urfolk skal livnære seg på denne måten, men samtidig har indianerne klart å finansiere mange samfunnsprosjekter med kasinoer. For samene i Norge er situasjonen heldigvis en annen, for de har også andre inntektsmuligheter, og lever i en annen samfunnssituasjon. I USA har urfolk ofte ikke noe annet valg enn å åpne et kasino for å opprettholde samfunnet sitt.

admin