Forskjellige nyheter

Vi lever i en oppdatert tid. Forskjellige nyheter omgir oss hele tiden, og parallelt med dette øker også vår etterspørsel etter nyheter. Men alle behov kan ikke fylles kun av de store mediene som Nettavisen, VG og Dagbladet. Sport, spill og kultur fortjener en egen nettside utenom all politikken, kjendisnyhetene og forbrukersakene som har en tendens til å overdøve alt annet hos de typiske nettsidene for nyheter.

Det er slik denne nettsiden rettferdiggjør sin eksistens. Selv om det kommer til å dukke opp nyheter her som også de store dekker så blir det på en litt annen måte. Mange føler at nettavisene kan bli rotete og uoversiktlige og at ting kommer og går altfor fort. Jaget etter flest mulig klikk fører til at det kan bli en opplevelse som er beint ut masete å forsøke å holde seg oppdatert på disse frontene.

Generelt vil disse nyhetene handle om ulike former for underholdning og kultur. Det vil si at fokuset vil være på bokutgivelser, musikk, spill, sport og mote. Målet er å være en ren nyhetsside. Smaken er som kjent som baken, derfor vil det være opp til leserne å gjøre seg opp en mening om kvaliteten på det som gis ut.